Website Smartfashion.ai tôn trọng tất cả các quyền riêng tư của người sử dụng. Mục này sẽ trình bày cách chúng tôi sử dụng những thông tin bạn đã cung cấp qua website. Phần quy định về Chính sách riêng tư này có thể được thay đổi. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên truy cập vào Chính sách riêng tư để cập nhật những thay đổi mà chúng tôi thực hiện.

1. Những thông tin cá nhân Smartfashion.ai thu thập

Đối với khách viếng thăm: Bạn không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi viếng thăm website Smartfashion.ai.

Đối với người đăng ký thành viên và tham gia các hoạt động trên website: Được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân để có thể sử dụng các dịch vụ chính trên website, các thông tin này sẽ được hiển thị rõ ràng trên website để bạn có thể hoàn thành nó.

Tập tin Cookie: Smartfashion.ai chỉ sử dụng Cookie để nhận ra bạn khi bạn đang viếng thăm website Smartfashion.ai, tập tin này giúp xác định việc sử dụng và phục vụ bạn tốt hơn.

2. Smartfashion.ai sử dụng các thông tin thu thập được như thế nào?

Smartfashion.ai sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc cùng bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Smartfashion.ai như thư điện tử tin tức, chương trình khuyến mãi qua email, các hoạt động/chương trình/cuộc thi diễn ra trên website.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoại trừ Smartfashion.ai và các trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào những website khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/hoặc theo yêu cầu bởi pháp luật hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền.

3. Bảo mật

Thông tin cá nhân của bạn là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với Smartfashion.ai. Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của Smartfashion.ai và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về Chính sách riêng tư này.