Dưới đây là các điều khoản sử dụng của website Smartfashion.ai. Khi sử dụng website, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng website Smartfashion.ai cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi website chúng tôi. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi sẽ có những thay đổi và điều chỉnh Điều khoản sử dụng để phù hợp với hoạt động của Smartfashion.ai, vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên truy cập vào Điều khoản sử dụng để cập nhật những thay đổi mà chúng tôi thực hiện.

1. Quyền hạn của Smartfashion.ai

Smarfashion.ai có quyền và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.

Smartfashion.ai có quyền điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp để đảm bảo những thông tin được đăng tải phù hợp với quy định của website.

Smartfashion.ai có quyền hạn chế những thông tin mang tính quảng cáo do người dùng đăng tải trên website bằng cách gỡ bỏ thông tin.

Smartfashion.ai có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ.

2. Trách nhiệm của người sử dụng

Chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân cung cấp cho website khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Không được cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/tổ chức khác trên Smartfashion.ai.

Không được gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác.

Không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ.

3. Sản phẩm của những chủ thể khác trên website

Smartfashion.ai có thể chứa một số liên kết đến các website khác. Những website này không thuộc quyền sở hữu của Smartfashion.ai, do đó Smartfashion.ai không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung đăng tải trên đó.

Smartfashion.ai sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được quảng cáo trực tiếp hay gián tiếp trên website.